Solideo

solideo Severočeský soubor SOLIDEO, vznikl v roce 1998, specializuje se na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní.
Kromě účinkování při koncertních programech nezapomíná soubor ani na děti a mládež, pro kterou připravuje výchovné koncerty. Soubor SOLIDEO může svou hudbou doprovodit též liturgické obřady, vernisáže, firemní bankety, reprezentační večery pořádané podniky či státními institucemi.
Soubor SOLIDEO má na kontě dnes již stovky tuzemských koncertních vystoupení, převážně v interiérech hradů, zámků či kostelů. Několikrát doprovázel zpěvačku paní Evou Pilarovou. V současné době vystupuje s herečkou Milenou Steinmasslovou. Rozsáhlá koncertní činnost, dokument ČT o souboru, pravidelné hostování v Českém rozhlase a nahrávky na CD patří k jeho umělecké bilanci.

Hlavními protagonisty jsou:

Miloš Fr. Rejman, dipl.um.

- je uměleckým vedoucím a manažerem souboru SOLIDEO, r. 1998 založil soubor SOLIDEO, ve kterém zpívá a hraje na repliky středověkých a barokních dechových nástrojů. Věnuje se také kompoziční činnosti a sbormistrovství.

Mgr. Martina Rejmanová

- v souboru SOLIDEO kromě zpěvu hraje na vzdušnicovou šalmaj, gemshorny, lidové zobcové flétny a bicí nástroje

Bc. Ivona Culková

- zpívá, hraje na trumšajt, bicí nástroje a basový kravský roh

Ing. Kamila Purkytová

– zpívá a hraje na cembalo, varhany a další historické nástroje

Zuzana Hubáčková

- v souboru zpívá a hraje na varhany, gemshorny, flétny a bicí nástroje.


více o souboru SOLIDEO najdete na zde